chronische spierklachten en fibromyalgie

cupping behandeling

Chronische spierklachten kunnen van verschillende aard zijn en uiteenlopende oorzaken hebben.

Bij langdurig overbelaste spieren door een foute houding of herhaalde beweging, komen er vaak spierknopen voor die, indien ze niet worden behandeld, veel klachten kunnen geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een tenniselleboog of een golfarm. Dan kan massage, eventueel met behandeltechnieken zoals Triggerpoint therapie, Cupping en Dry needling, soelaas bieden. Belangrijk is natuurlijk ook de chronische overbelasting weg te nemen door houdingcorrectie. Er kunnen daarvoor lichaamsoefeningen of yogatherapie worden toegepast.

Bij spierzwakte en fibromyalgie moet gecheckt worden of het spierweefsel voldoende en adequaat gevoed wordt. Daarvoor kan het dieet, de spijsvertering en vooral het metabole vermogen onder de loep genomen worden. Er moet worden nagegaan of het lichaam geblokkeerd wordt door een opstapeling van belastende stoffen en toxines en in hoeverre verzuring van het lichaam een rol speelt. Vooral langdurige stress kan het metabole vermogen doen kelderen en zorgen voor verzuring. Fibromyalgie komt dan ook vaak voor bij mensen die lang in stressmodus hebben gestaan en dus in hun sympathische zenuwstelsel werkzaam zijn geweest. Het is dan belangrijk ze in hun parasympathische zenuwstelsel te brengen door te zorgen voor volledige ontspanning met een Fibromyssage.

Tijdens het intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld. Maken vaak deel uit van het behandelplan:

  • bij spierzwakte en fibromyalgie: voeding en kruiden om eerst te zuiveren en daarna te voeden. Afhankelijk van het stadium waarin het ziekteproces zich bevindt, kan een zuiveringskuur zich opdringen.

  • lichaamsbehandelingen zoals Triggerpoint therapie, Cupping, Dry needling, Fibromyssage, zuiverende Abhyanga. (Voor meer info over deze behandelingen, kijk onder 'Wat is ...?')

  • aangepaste lichaamsoefeningen om te komen tot een houdingcorrectie

Onze therapeutische behandelingen vervangen een bezoek aan uw huisarts of specialist niet. Wij bieden extra ondersteuning tijdens het genezingsproces.